Monday, November 15, 2010

அனைவருக்குமான விடுதலை


இறவாமையோடு
பிரிக்கமுடியாத சுழல்காற்றோடு
விடுதலைக்கான அனைவரும்
ஒன்று சேருங்கள் - அவ்வழியே

மக்கள் அன்னப்பறவையின் இறகை கொண்டிருந்தனர்
சுருட்டப்பட்ட
கடுமையான உழைப்பின் செந்நிறக் கொடிகளை இன்று விரிக்கின்றனர்
ஆவேசமாக விடுதலையின் கண்களை எரிக்கின்றனர்
கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு
ஒற்றுமையால் உறைந்து நிற்கிறது
பிம்பங்கள் விழுகிறது - அவர்கள் பொய்களை பேசட்டும்
பசி
நமக்கு புதுமுகங்களை வர்ணம் தீட்டட்டும்

எழுச்சியூட்டும் பாடல்களை நோக்கி ஒன்றாக அணி வகுப்போம்
விடுதலைக்கான அனைவரும் - முன்னேறுங்கள்!
நாம் அழித்தொழிப்பவர்களாக வேண்டுமா
நாம் மீள்வோம்.
ஒவ்வொருவருக்கும் மீண்டும் ஓர் வாய்ப்பு உள்ளது

நமக்காக காத்திருக்கும் தூரங்களை மாயங்களால் நிரப்புவோம்
அணிவகுக்கும் கால்களே - பெருகும் ஒலிகளைக் கூர்ந்துக் கேளுங்கள்
மேலும் கடவுளர்களும் விலங்கிடப்பட்டிருந்தால்
அவர்களுக்கும் சேர்த்து விடுதலையை வழங்குவோம்.

- Velemir Khlebnikov (1885-1922), Russian Federation, Translated in english by Alex Miller. தமிழில், கொற்றவை.

S P A R R O W - Sound and Picture Archives for Research on Women


SPARROW is:

• A trust set up in 1988 [Register Number E-11958] in Mumbai to build a national archives for women with print, oral history and pictorial material.

• A live archives reaching out to schools, colleges, women's groups and other organisations.

• An active agent of change.

• A forum for discussions.

• An interactive space

• A daring flight into unexplored areas of experience and expression.

SPARROW believes:

• That recording, reviewing, recollecting and reflecting on women's history and life and communicating this information in various ways is an important activity in development.

• That positive change is possible with knowledge and awareness of women's lives, history and struggles for self-respect and human dignity.

http://www.sparrowonline.org/index.htm


Monday, November 8, 2010

ஆப்பிள் புகையாவதுபோல்.....


நான் வருந்துவதில்லை நான் அழுவதோ அழைப்பதோ இல்லை
ஆப்பிள் மலர்ந்து புகையாவது போல் எல்லாம் கடந்து செல்லும்
என் ஆத்மா
இலையுதிர்கால தங்கச் சாயலைக் கொண்டிருக்கிறது
மேலும்
என் இளமையை திரும்பப்பெற இயலாது

ஏற்கணவே குளிரால் கலங்கும் என் இதயம்
கிளர்ந்திருக்கிற துடிப்பை வைத்திருக்கப்போவதில்லை
அது
பூச்சைக்காடுகளின் அதிசய உலகம்
என் வெறுமைக் கால்கள் அழுந்தி நடந்திட வசீகரிக்கப்போவதில்லை

அமைதியற்ற என் ஆவி சிறிது, சிறுது எப்போதாவது
கட்டுக்கடங்காத என் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த தூண்டியது
கிளர்ச்சி மடிந்துவிட்டது, உணர்ச்சி துடித்துடிப்பு மென்மையாகிவிட்டது
மேலும் பசுமையான உணர்ச்சிகள் நீண்ட காலமாய் செலவாகிறது

வேட்கைகள் இப்போது என்னை சற்று விட்டுவைத்திருக்கிறது
நான் வாழ்க்கையை கணவுக் கண்டேனா அல்லது உண்மையாகவே வாழ்ந்தேனா?
இளவேனிற் பருவத்தின் அதிகாலையில்
மணிச்சத்தம் கூடிய காற்றில் அழகான இளஞ்சிவப்பு குதிரையின் மீதேரி
நான்கு கால் பாய்ச்சலில் கடந்துவிட்டேன் போலும்

இவ்வுலகில் எல்லோரும் மறிக்ககூடியவர்களே
பலம் குன்றிப்போன நம்பிக்கைகளை வளரச்செய்யும் வரம் தர
மேப்பில் மரத்திலிருந்து
இப்போதும் கூட
செம்பு மென்மையாக வழிகிறது

இப்பொழுதும் எப்பொழுதும்
என் விதி
வாழ்த்துக்குரியதாகும்- கவிதை மூலம் SERGEI YESININ (1895- 1925) russian federation, ரஷ்யனிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு OLGA SHARTSE தமிழில் கொற்றவை.

நூல் - land of the soviets in verse and prose.